สินค้าและบริการ

จำหน่ายรถฟอร์คลิฟท์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
จำหน่ายแบตเตอรี่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
จำหน่ายอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ทั้งคัน(มือ 1 และ มือ 2)
จำหน่ายรถพาวเวอร์พาเลท และ รถแฮนด์ลิฟท์
จำหน่าย/ซ่อมชาร์จเจอร์แบตเตอรี่